ურბანული ზონების კარტოგრაფირება / რუკების შედგენა

სტატუსი:  დასრულებული

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსა და ქ. ბათუმს შორის ადმინისტრაციული საზღვრების (მიმდინარე) ცვლილების შედეგად ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დარჩენილი ტერიტორიის რუკის შედგენა.

სხვა პროექტები

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

25 მარტი 2021 - 31 მარტი 2021
მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

25 მარტი 2021 - 25 მარტი 2021
სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

10 მარტი 2021 - 11 მარტი 2021
ყველა პროექტი