ჰიდროლოგიური კვეთების აგება

სერვისი
ჰიდროლოგიური კვეთების აგება

შეგვიკვეთეთ და ისარგებლეთ:

> სერტიფიცირებული ამზომველების მომსახურებით

ხარისხიანი სერვისით

> მეგობრული გარემოთი

 

599 115 600

 

სხვადასხვა საინჟინრო ამოცანების გადასაჭრელად თუ ბუნებრივი სტიქიების მოდელირებისთვის, ხშირად საჭიროა მდინარეებზე ჰიდროგრაფიული კვეთების აგება.

ჰიდროგრაფიული კვეთი საშუალებას გვაძლევს დავითვალოთ მდინარის დღე-ღამური ხარჯი მ3-ში, შევადაროთ უკვე არსებულ ისტორიულ მონაცემებს და მოვახდინოთ მომავალი ბუნებრივი სტიქიების მაქსიმალურად მიახლოვებული კომპიუტერული მოდელირება, რაც საშუალებას იძლევა გატარდეს პრევენციული ღონისძიებები და სავარაუდო ზარალის წინასწარ გამოთვლა.

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ ჰიდროლოგიური გრძივი და განივი კვეთების (პროფილების) ასაგებად საჭირო საველე სამუშაოების შესრულებას და შესაბამისი ნახაზების მომზადებას.

 

კითხვა–პასუხი

დამოკიდებულია თუ არა ფასი ჰიდრო კვეთების რაოდენობაზე?

დიახ, ფასი დამოკიდებულია როგორც კვეთების რაოდენობაზე, ასევე მდებარეობასა და საველე სამუშაოების სირთულეზე.

რა შედის ფასში?

საველე აზომვითი სამუშაოები და შესაბამისი ნახაზების მომზადება.

როგორ დაგიკავშირდეთ?

მოგვწერეთ Messenger-ში: m.me/azomdazome ან დაგვირეკეთ 599 115 600.

სად მდებარეობს თქვენი ოფისი?

ჩვენი ოფისი მდებარეობს თბილისში, გვაზაურის ქუჩა №17 (სანზონა, კინო საქართველოს მიმდებარედ).