ვითანამშრომლოთ

დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება

სტატუსი:  დასრულებული

გეომონაცემთა ბაზის შემუშავება, რომელიც აღწერს გზებისა და მის გასწვრივ არესებული ობიექტების (მილები, ხიდები, კედლები, კიუვეტები და აშ) მახასიათებლებს, მონაცემთა მოგროვება ველზე, მონაცემთა კამერალური დამუშავება და ყველა რაიონის გზის (833 კმ) რუკების დამზადება.

უახლესი პროექტები

თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის დამზადება

თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის დამზადება

01 ნოემბერი 2018 - 31 დეკემბერი 2018
საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების პროექტი

საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების პროექტი

01 თებერვალი 2018 - 30 აპრილი 2019
დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება

დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება

11 დეკემბერი 2017 - 11 დეკემბერი 2017
ყველა პროექტი