ვითანამშრომლოთ

თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის დამზადება

სტატუსი:  დასრულებული

2018 წლის ნოემბრისა და დეკემბრის თვეებში კომპანია იდეა დიზაინ ჯგუფმა, შპს. ბიზნეს ჯგუფთან თანამშრომლობისა და მათ მიერ მოწოდებული მასალების საფუძველზე დაამზადა თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო გეოლოგიური რუკა. 

უახლესი პროექტები

თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის დამზადება

თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის დამზადება

01 ნოემბერი 2018 - 31 დეკემბერი 2018
საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების პროექტი

საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების პროექტი

01 თებერვალი 2018 - 30 აპრილი 2019
დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება

დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება

11 დეკემბერი 2017 - 11 დეკემბერი 2017
ყველა პროექტი