თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის დამზადება

სტატუსი:  დასრულებული

2018 წლის ნოემბრისა და დეკემბრის თვეებში კომპანია იდეა დიზაინ ჯგუფმა, შპს. ბიზნეს ჯგუფთან თანამშრომლობისა და მათ მიერ მოწოდებული მასალების საფუძველზე დაამზადა თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო გეოლოგიური რუკა. 

სხვა პროექტები

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

25 მარტი 2021 - 31 მარტი 2021
მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

25 მარტი 2021 - 25 მარტი 2021
სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

10 მარტი 2021 - 11 მარტი 2021
ყველა პროექტი