მდინარე რიონის აუზის მიმდებარედ დატბორვის მაღალი რისკის ზონაში (სამტრედია, კულაში, ცაგერი, ლენტეხი, ქუთაისი) მდებარე შენობების ინვენტარიზაცია

სტატუსი:  დასრულებული

გეომონაცემთა ბაზის შემუშავება, ველზე შენობების ინვენტარიზაცია და ველზე შეგროვებული ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში შეტანა-ანალიზი.

სხვა პროექტები

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

25 მარტი 2021 - 31 მარტი 2021
მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

25 მარტი 2021 - 25 მარტი 2021
სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

10 მარტი 2021 - 11 მარტი 2021
ყველა პროექტი