ვითანამშრომლოთ

მდინარე რიონის აუზის მიმდებარედ დატბორვის მაღალი რისკის ზონაში (სამტრედია, კულაში, ცაგერი, ლენტეხი, ქუთაისი) მდებარე შენობების ინვენტარიზაცია

სტატუსი:  დასრულებული

გეომონაცემთა ბაზის შემუშავება, ველზე შენობების ინვენტარიზაცია და ველზე შეგროვებული ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში შეტანა-ანალიზი.

უახლესი პროექტები

თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის დამზადება

თბილისის კუს ტბის ფერდობის გეოდინამიკური პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური რუკის დამზადება

01 ნოემბერი 2018 - 31 დეკემბერი 2018
საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების პროექტი

საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების პროექტი

01 თებერვალი 2018 - 30 აპრილი 2019
დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება

დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება

11 დეკემბერი 2017 - 11 დეკემბერი 2017
ყველა პროექტი