შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის გის მოთხოვნილებების კვლევა-შეფასება

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მთავარი მიზანი - წყალმომარაგების ქსელის ობიექტების მახასიათებელი ატრიბუტების საფუძველზე, საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული საველე პასპორტების შედგენა, გეოსაინფორმაციო სისტემის სტრუქტურის განსაზღვრა და არსებულ სისტემებთან ინტეგრაციის სქემის კვლევისა და შეფასების საფუძველზე ერთიანი მოთხოვნილებების შეფასების დოკუმენტის მომზადება.

სხვა პროექტები

საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში დაგეგმილი მზის ელექტროსადგურის მშენებლობის საპროექტო ტერიტორიის დრონით გადაღება და ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება

საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში დაგეგმილი მზის ელექტროსადგურის მშენებლობის საპროექტო ტერიტორიის დრონით გადაღება და ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება

24 იანვარი 2023 - 24 იანვარი 2023
საზღვრის დადგენისა და მიწის სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადება ყაზბეგის ეროვნული პარკისთვის

საზღვრის დადგენისა და მიწის სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადება ყაზბეგის ეროვნული პარკისთვის

01 სექტემბერი 2022 - 15 დეკემბერი 2022
საზღვრის დადგენისა და მიწის სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადება მტირალას ეროვნული პარკისთვის

საზღვრის დადგენისა და მიწის სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადება მტირალას ეროვნული პარკისთვის

01 აპრილი 2022 - 30 ივნისი 2022
ყველა პროექტი