შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის გის მოთხოვნილებების კვლევა-შეფასება

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მთავარი მიზანი - წყალმომარაგების ქსელის ობიექტების მახასიათებელი ატრიბუტების საფუძველზე, საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული საველე პასპორტების შედგენა, გეოსაინფორმაციო სისტემის სტრუქტურის განსაზღვრა და არსებულ სისტემებთან ინტეგრაციის სქემის კვლევისა და შეფასების საფუძველზე ერთიანი მოთხოვნილებების შეფასების დოკუმენტის მომზადება.

სხვა პროექტები

სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ საკუთრებაში არსებული მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების საკადასტრო აზომვა და შესაბამისი ნახაზების მომზადება

სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ საკუთრებაში არსებული მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების საკადასტრო აზომვა და შესაბამისი ნახაზების მომზადება

01 ივნისი 2021 - 31 ოქტომბერი 2021
მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

25 მარტი 2021 - 31 მარტი 2021
მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

25 მარტი 2021 - 25 მარტი 2021
ყველა პროექტი