მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

სტატუსი: დასრულებული

(დედოფლისწყაროს რაიონი, ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორია) სახელმწიფო ტყის ფონდით სარგებლობისთვის შერჩეული ფართობის აზომვა და მომზადებული ნახაზის და ელექტრონული ფაილის მიწოდება.

სხვა პროექტები

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

25 მარტი 2021 - 31 მარტი 2021
მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

25 მარტი 2021 - 25 მარტი 2021
სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

10 მარტი 2021 - 11 მარტი 2021
ყველა პროექტი