სათბურების განლაგების სიტუაციური გეგმა

სტატუსი:  დასრულებული

დამკვეთი: NUMA GROUP

ჩვენმა გუნდმა, კომპანია Numa Group-ის დაკვეთით, მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში, განახორციელა ხილის შესანახი საწყობებისა (მაცივრები) და სათბურების სასაზღვრო წერტილების დადგენა და დაკვალვა.

აღნიშნული სამუშაო შესრულდა წინასწარ მომზადებული სიტუაციური გეგმის შესაბამისად.

სხვა პროექტები

სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ საკუთრებაში არსებული მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების საკადასტრო აზომვა და შესაბამისი ნახაზების მომზადება

სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ საკუთრებაში არსებული მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების საკადასტრო აზომვა და შესაბამისი ნახაზების მომზადება

01 ივნისი 2021 - 31 ოქტომბერი 2021
მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

მიწის ნაკვეთის დაკვალვა, გამიჯვნის სარეგისტრაციო ნახაზების მომზადება და ვენახის განაშენიანების გეგმის მომზადება.

25 მარტი 2021 - 31 მარტი 2021
მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

მიწის ნაკვეთის აზომვა და სარეგისტრაციო ნახაზების დამზადება

25 მარტი 2021 - 25 მარტი 2021
ყველა პროექტი