ვითანამშრომლოთ

გამიჯვნა, გაერთიანება, ნახაზების დამზადება

სერვისი გამიჯვნა, გაერთიანება, ნახაზების დამზადება

ერთი ნაკვეთის რამდენიმე ნაწილად გასაყოფად, ან პირიქით, რამდენიმე ნაკვეთის გასაერთიანებლად და ხელახალი რეგისტრაციისთვის, საჭიროა შესაბამისი საამზომველო სამუშაოების ჩატარება და საკადასტრო ნახაზების მომზადება, რომელშიც ასახული იქნება გამიჯვნა ან/და გაერთიანება.

გამიჯვნა-გაერთიანების საკადასტრო ნახაზების საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და მიიღოთ პროფესიონალური მომსახურება.

 

მოგვწერეთ Messenger-ში