ვითანამშრომლოთ

ტოპოგრაფიული გეგმა/ნახაზის მომზადება

სერვისი ტოპოგრაფიული გეგმა/ნახაზის მომზადება

 

ტერიტორიაზე პროექტის შედგენისთვის, თავდაპირველად საჭიროა ამ ტერიტორიის და მასზე არსებული ობიექტების დეტალური აზომვა, ასევე რელიეფის სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა და ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება.

ჩვენ გთავაზობთ ტოპოგრაფიული ნახაზის შესაქმნელად საჭირო საველე სამუშაოების შესრულებას და 1:500 მასშტაბის შესაბამისი ტოპო-გეგმის მომზადებას.

 

მოგვწერეთ Messenger-ში